aktualności
Rybnickie Konfrontacje Cukiernicze

12 czerwca 2015 r.

Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego zaprasza wszystkich pasjonatów sztuki cukierniczej do wzięcia udziału w corocznym konkursie.
 
Rybnickie Konfrontacje Cukiernicze są imprezą plenerową odbywającą się w ramach DNI RYBNIKA 2015
 
12 czerwca 2015 r. o godz. 15.00, na rybnickim rynku spotykają się zespoły młodych cukierników by walczyć o tytuł tegorocznych Mistrzów oraz Statuetkę Prezydenta Miasta Rybnika
 
Szczegóły organizacyjne podane są na stronie www.mamz.pl
NOWY WZÓR SKIEROWANIA NA BADANIE LEKARSKIE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 kwietnia 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 457), które określa wzór skierowania na badania lekarskie oraz nowe wzory orzeczeń lekarskich wydawanych na podstawie art. 229 Kodeksu pracy.

 

Wzór skierowania na badanie lekarskie dostępny w zakładce "do pobrania"

więcej>>
BEZPŁATNE SZKOLENIE 50+ W USTRONIU

Izba Rzemieślnicza w Katowicach serdecznie zaprasza Państwa do udziału w projekcie szkoleniowym firmy DOOR Group/Franklin Covey organizowanym na terenie Śląska

 

Projekt skierowany jest do osób w wieku 50+. Wyjazd ten będzie okazją do integracji naszego środowiska rzemieślniczego oraz dialogu. Liczymy na Państwa udział i zaangażowanie

 

Projekt jest całkowicie bezpłatny dla uczestników,  łącznie z zakwaterowaniem (wyżywienie i jeden nocleg w 2-dniowym szkoleniu).

Projekt składa się z 2 - dniowego szkolenia z zakresu technik sprzedaży i jednodniowego szkolenia z zakresu Planowania i organizacji pracy.  

Szkolenia weekendowe w Ustroniu tonastępujące terminy: 16-17.05; 23-24.05; 30-31.05.2015

więcej>>
SZKOLENIA BHP DLA UCZNI, PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

Prosimy o zapisywanie uczniów, którzy rozpoczęli naukę zawodu 1 września 2014 roku, na okresowy kurs BHP, który jest ważny 3 lata. Termin szkolenia BHP - 16 czerwiec. Natomiast w miesiącu sierpniu 18 oraz 8 i 15 września odbędą się szkolenia wstępne BHP dla nowych uczniów. Cena szkolenia wstępnego - 40 zł, natomiast szkolenia okresowego 80 zł. Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są w Biurze Cechu.

DUŻE OGRANICZENIA W REKLAMIE W STREFIE A I B MIASTA ŻORY

W związku z wyłożeniem do wglądu przestrzennego planu zagospodarowania miasta Żory i projektu uchwały Rady Miasta Żory w tej sprawie, prosimy o zapoznanie się z tym tematem z powodu umieszczonych w nim dużych ograniczeń dotyczących umieszczania reklam w strefie A i B miasta Żory. Ze względu na możliwość zgłaszania uwag prosimy o zapoznanie się z dokumentami i przekazanie wniosków do biura Cechu. 6 maja o godzinie 9.00. w sali konferencyjnej Cechu odbędzie się spotkanie w tej sprawie. Serdecznie zapraszamy.

LAUREACI Z NASZEGO CECHU PODCZAS XXII GALI

17 kwietnia 2015 roku w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła się XXII Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Podczas tegorocznej Gali 3 Naszych Rzemieślników zostalo uhonorowanych.

 

Tytuł "RZEMIEŚLNIK ROKU" otrzymał Pan Lech Wietrzyk.


 

Odznaczenie Rzemieślnicze "SZABLA im. JANA KILIŃSKIEGO" otrzymał  Pan Paweł Kania.


 

Tytuł "FIMA Z JAKOŚCIĄ"  otrzymał Pan Zenon Hetman.

 

 

Wszystkim leuratom składamy gratulacje.

WAŻNE DLA SEKTRA SPOŻYWCZEGO NOWE PRZEPISY DOT. ETYKIETOWANIA

Informujemy, że z dniem 13.12.2014 roku dla przedsiębiorców sektora spożywczego obligatoryjnym stało się przestrzeganie zapisów, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Dnia 09.01.2015 wszedł w życie krajowy akt prawny, który m.in. precyzuje jakie informacje muszą być udostępnione konsumentowi finalnemu w miejscu sprzedaży środków spożywczych bez opakowania lub pakowanych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie lub pakowanych do bezzwłocznej sprzedaży, którym jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015 poz 29)

więcej>>
NOWA WYSOKOŚĆ SKŁADKI WYPADKOWEJ OD 01 KWIETNIA

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych od 1 kwietnia 2015 roku ma wynieść 1,80%, a nie jak obecnie 1,93%.


 

Rodzaj składki

Stopa procentowa składki

Okres obowiązywania

Składka wypadkowa

1,93%

od 1.04.2012

do 31.03.2015

 

Składka wypadkowa

1,80%

od 1.04.2015

 

 

W związku z powyższym przypominamy o konieczności zweryfikowania stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe na nowy okres składkowy rozpoczynający się od 01.04.2015 r.

REFUNDACJA

Do 20 marca br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za miesiącgrudzień 2015; styczeń i luty 2015 r.

więcej>>
STAWKI UCZNIOWSKIE MARZEC, KWIECIEŃ, MAJ 2015

Stawki uczniowskie obowiązujące od dnia 01.03.2015 do dnia 31.05.2015

 

I rok nauki 157,71 zł brutto

 

II rok nauki 197,13 zł brutto

 

III rok nauki 236,56 zł brutto

EGZAMINY SPRAWDZAJĄCE W ZAWODZIE FRYZJER

Egzamin sprawdzający dla klasy III odbędzie się 28 lutego, natomiast dla klasy II odbędzie się 14 marca. Egzaminy odbędą się o godzinie 14.00. w sali konferencyjnej Cechu. 

OFERTA DLA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach przedstawia Państwu ofertę dotyczącą możliwości skorzystania ze szkoleń podnoszących kwalifikacje dla branży motoryzacyjnej, finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Szkolenie zawiera bloki tematyczne:

  1. Aspekty prawa konsumenckiego wg nowych przepisów,

  2. Nowoczesne metody napraw nadwozi pojazdów samochodowych,

  3. Metody lakierowania lakierami wodnymi,

  4. Technologia naprawy pojazdów samochodowych a klasyfikacja uszkodzeń przez zakłady ubezpieczeń – bezpieczeństwo napraw,

  5. Nowoczesne metody diagnostyki silnika i innych podzespołów samochodu,

  6. Części alternatywne (zamienniki), a gwarancja naprawy,

  7. Ekologia, bezpieczeństwo w zakładzie pracy,

  8. Klimatyzacja samochodowa – budowa, naprawa, serwis.

Szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansuje Powiatowy Urząd Pracy (PUP) odpowiedni dla siedziby prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa np. firma zarejestrowana w Chorzowie (wpis do ewidencji) składa wniosek w PUP Chorzów.

 

Warunki, które trzeba spełnić, aby skorzystać ze szkoleń finansowanych z KFS:

- wiek: ukończone 45 lat i więcej,

- właściciel firmy, osoby pracujące z województwa śląskiego zatrudnione na podstawie umowy o pracę,

- w przypadku gdy z dofinansowania chce skorzystać pracodawca, musi on zatrudniać co najmniej 1 pracownika na umowę o pracę,

więcej>>
E-DEKLARACJE

Od stycznia 2015 roku każdy płatnik mający obowiązek sporządzenia informacji PIT-11 lub rocznego obliczenia podatku PIT-40 dla więcej niż 5 podatników ( pracowników), jest zobowiązany do wysyłania formularzy deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 28 lutego 2015 r.

 

Obowiązek ten dotyczy również druków PIT-4R i PIT-8AR oraz CIT-8.

 

Natomiast firmy rozliczające do 5 pracowników mogę skorzystać z formy papierowej, ale termin złożenia deklaracji to 31 stycznia 2015 r.

KASY FISKALNE

W 2015 roku został zachowany dotychczasowy obrót nie powodujący obowiązku stosowania kasy fiskalnej w wysokości 20 000,00 zł.

 

Natomiast rozszerzono zakres usług powodujących konieczność instalacji kasy bez względu na obrót.

 

I tak, firmy które do dnia 31.12.2014 roku nie przekroczyły przychodu na rzecz osób nie prowadzących działalności gospodarczej w wysokości 20 000,00 zł a świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów ( w tym naprawy opon, ich zakładania i bieżnikowania) lub wykonują usługi fryzjerskie, kosmetyczne lub kosmetologiczne, są zobowiązane do zainstalowania kasy fiskalnej od dnia 1 marca 2015r.

PRACODAWCO OPODATKUJ DOFINANSOWANIE

Przypominamy o konieczności opodatkowania otrzymanego z Urzędu Miasta bądź Gminy dofinansowania kosztów kształcenia uczniów.

ZMIANA GODZIN URZĘDOWANIA KASY

Od 1 stycznia 2014 Kasa będzię czynna:

 

Poniedziałek   7.30 - 15.00

Wtorek          7.30 - 11.30

Środa            7.30 - 11.30

Czwartek       7.30 - 11.30

Piątek            nieczynna 

 

Wszelkie opłaty prosimy dokonywać w/w godzinach 

"STAWIAM NA RODZINNE RZEMIOSŁO - Wymiana doświadczeń we Włoszech"

W związku z realizacją przez Nasz Cech projektu: "STAWIAM NA RODZINNE RZEMIOSŁO - Wymiana doświadczeń we Włoszech" zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi informacjami na temat projektu:

 

http://www.cech.dlawas.pl/leonardo.html

oraz

http://www.cech.dlawas.pl/galeria,STAWIAM-NA-RODZINNE-RZEMIOSLO,0,17.html

GIMNAZJALISTO ZDOBĄDŹ ZAWÓD

Cech Rzemiosł Różnych w Żorach oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Żorach zapraszają absolwentów gimnazjów do nauki  we wszystkich  zawodach rzemieślniczych.  Zdobyty zawód potwierdzony tytułem czeladnika ułatwi Ci znalezienie pracy zarówno w kraju jak i za granicą. 

więcej>>
BIURO POSELSKIE

Informujemy, że od dnia 09.01. br w Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach Poseł Krzysztof Gadowski wznawia dyżury, które będą odbywać się w pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca w godzinach od 16.00. - 18.00. Bezpłatne porady prawne będą odbywać się w każdą trzecią środę miesiąca. Zapisy pod numerem telefonu 32 47 54 055.

OŚRODKI WYPOCZYNKOWE ZRP

Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza rzemieślników oraz pracowników organizacji rzemiosła do korzystania z ośrodków wypoczynkowych ZRP w Gdańsku, Międzywodziu, Zakopanem i Iwoniczu.

więcej>>
ŚLĄSKIE PARTNERSTWO GOSPODARCZE

Śląskie Partnerstwo Gospodarczego zostało zawiązane pomiędzy organizacjami gospodarczymi zrzeszającymi przedsiębiorców i rzemieślników z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego dla realizacji wspólnych przedsięwzięć, wydarzeń oraz projektów, w tym tych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, ukierunkowanych na rozwój regionu i miejscowych podmiotów gospodarczych.

więcej>>
DYŻUR BHP

W Biurze Cechu w każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 11.00 można skorzystać z bezpłatnych porad z zakresu BHP i Prawa Pracy. Pomocy udziela p. Ewa Pitera. Można też w biurze Cechu składać deklaracje współpracy z w/w instytucją. Może to być nadzór nad firmą (wtedy w czasie kontroli PIP przedstawiciel biura reprezentuje pracodawcę) a może to być jednorazowa usługa, dotycząca konkretnego zagadnienia.