aktualności
UWAGA!

Informujemy, że w dniu 27 maja br. biuro Cechu będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy

PIKNIK RZEMIEŚLNICZY

Zarząd Cechu serdecznie zaprasza wszystkich rzemieślników wraz z rodzinami i pracownikami do wspólnej biesiady podczas pikniku, który odbędzie się 11 czerwca o godz. 16.00 w Zajeździe "Wesołe Koniki". Koszt 40,00zł od osoby. Zapisy w Biurze Cechu do 31.05.2016r.

STAWKI UCZNIOWSKIE

Uprzejmie informujemy, iż od 01.03.2016 r. do 31.05.2016 r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto:

I klasa       -  162,68 zł

II klasa      -  203,35 zł

III klasa     -  244,02 zł.

SKŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących  od 01.01.02016 r. wynosi 2 433,00.

Składki od tej podstawy wynoszą odpowiednio:

Emerytalne: 474,92

Rentowe: 194,64

Chorobowe: 59,61

Wypadkowe: wg.stopy procentowej ustalonej dla danego zakładu

Fundusz Pracy: 59,61

 

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego w 2016 r. wynosi 3 210,60.

Składka 9% wynosi: 288,95, natomiast 7,75% wynosi: 248,82.

WYNAGRODZENIE MINIMALNE

W 2016 roku obowiązuje wynagrodzenie minimalne w wysokości 1 850,00 zł brutto dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

KASY FISKALNE

W 2016 roku został zachowany dotychczasowy obrót nie powodujący obowiązku stosowania kasy fiskalnej w wysokości 20 000,00 zł oraz limit zwolnienia podmiotowego VAT w kwocie

150 000 zł

NOWE STAWKI OPŁAT ZA EGZAMINY

W związku ze zmianą ustawy o rzemiośle ulegają zmianie opłaty za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające. Nowe opłaty obowiązują od 1 lutego br.

Stawki opłat za egzaminy są następujące:

 

- egzamin mistrzowski - 1284 zł

- egzamin czeladniczy - 642 zł

- egzamin sprawdzający - 214 zł

 

Za egzamin poprawkowy ustalono opłaty w wysokości 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego

ZAWÓD KUCHARZ - ZAWODEM CZELADNICZYM

Informujemy, iż 4 listopada br. została ogłoszona ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle (Dz.U. 1782). Jedną ze zmian jest wprowadzenie zawodu kucharz do zawodów rzemieślniczych. Oznacza to, iż pracownicy młodociani nie będą zdawać egzaminów zawodowych w szkole tylko egzaminy czeladnicze w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach.

SPRAWDŹ PARAGON

30-LECIE CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ŻORACH
SKWER RZEMIEŚLNIKÓW

Z okazji Jubileuszu 30-lecia Naszego Cechu powstał "Skwer Rzemieślników". Uroczyście został odsłonięty 20 czerwca 2015 roku. Skwer znajduje się obok Cechu, przy Bramie Górnej, na skrzyżowaniu ul. Górne Przedmieście, Ogrodowej i Moniuszki.

 

O tym wydarzeniu pisali:

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3909345,rzemieslnicy-w-zorach-maja-swoj-skwer-zdjecia,id,t.html

oraz

http://zory.naszemiasto.pl/artykul/skwer-rzemieslnikow-w-zorach-zostal-uroczyscie-odsloniety,3427081,artgal,t,id,tm.html

 

 

NOWY WZÓR SKIEROWANIA NA BADANIE LEKARSKIE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 kwietnia 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 457), które określa wzór skierowania na badania lekarskie oraz nowe wzory orzeczeń lekarskich wydawanych na podstawie art. 229 Kodeksu pracy.

 

Wzór skierowania na badanie lekarskie dostępny w zakładce "do pobrania"

więcej>>
LAUREACI Z NASZEGO CECHU PODCZAS XXII GALI

17 kwietnia 2015 roku w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła się XXII Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Podczas tegorocznej Gali 3 Naszych Rzemieślników zostalo uhonorowanych.

 

Tytuł "RZEMIEŚLNIK ROKU" otrzymał Pan Lech Wietrzyk.


 

Odznaczenie Rzemieślnicze "SZABLA im. JANA KILIŃSKIEGO" otrzymał  Pan Paweł Kania.


 

Tytuł "FIMA Z JAKOŚCIĄ"  otrzymał Pan Zenon Hetman.

 

 

Wszystkim leuratom składamy gratulacje.

WAŻNE DLA SEKTRA SPOŻYWCZEGO NOWE PRZEPISY DOT. ETYKIETOWANIA

Informujemy, że z dniem 13.12.2014 roku dla przedsiębiorców sektora spożywczego obligatoryjnym stało się przestrzeganie zapisów, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Dnia 09.01.2015 wszedł w życie krajowy akt prawny, który m.in. precyzuje jakie informacje muszą być udostępnione konsumentowi finalnemu w miejscu sprzedaży środków spożywczych bez opakowania lub pakowanych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie lub pakowanych do bezzwłocznej sprzedaży, którym jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015 poz 29)

więcej>>
OFERTA DLA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach przedstawia Państwu ofertę dotyczącą możliwości skorzystania ze szkoleń podnoszących kwalifikacje dla branży motoryzacyjnej, finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Szkolenie zawiera bloki tematyczne:

  1. Aspekty prawa konsumenckiego wg nowych przepisów,

  2. Nowoczesne metody napraw nadwozi pojazdów samochodowych,

  3. Metody lakierowania lakierami wodnymi,

  4. Technologia naprawy pojazdów samochodowych a klasyfikacja uszkodzeń przez zakłady ubezpieczeń – bezpieczeństwo napraw,

  5. Nowoczesne metody diagnostyki silnika i innych podzespołów samochodu,

  6. Części alternatywne (zamienniki), a gwarancja naprawy,

  7. Ekologia, bezpieczeństwo w zakładzie pracy,

  8. Klimatyzacja samochodowa – budowa, naprawa, serwis.

Szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansuje Powiatowy Urząd Pracy (PUP) odpowiedni dla siedziby prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa np. firma zarejestrowana w Chorzowie (wpis do ewidencji) składa wniosek w PUP Chorzów.

 

Warunki, które trzeba spełnić, aby skorzystać ze szkoleń finansowanych z KFS:

- wiek: ukończone 45 lat i więcej,

- właściciel firmy, osoby pracujące z województwa śląskiego zatrudnione na podstawie umowy o pracę,

- w przypadku gdy z dofinansowania chce skorzystać pracodawca, musi on zatrudniać co najmniej 1 pracownika na umowę o pracę,

więcej>>
"STAWIAM NA RODZINNE RZEMIOSŁO - Wymiana doświadczeń we Włoszech"

W związku z realizacją przez Nasz Cech projektu: "STAWIAM NA RODZINNE RZEMIOSŁO - Wymiana doświadczeń we Włoszech" zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi informacjami na temat projektu:

 

http://www.cech.dlawas.pl/leonardo.html

oraz

http://www.cech.dlawas.pl/galeria,STAWIAM-NA-RODZINNE-RZEMIOSLO,0,17.html

GIMNAZJALISTO ZDOBĄDŹ ZAWÓD

Cech Rzemiosł Różnych w Żorach oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Żorach zapraszają absolwentów gimnazjów do nauki  we wszystkich  zawodach rzemieślniczych.  Zdobyty zawód potwierdzony tytułem czeladnika ułatwi Ci znalezienie pracy zarówno w kraju jak i za granicą. 

więcej>>
BIURO POSELSKIE

Informujemy, że od dnia 09.01. br w Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach Poseł Krzysztof Gadowski wznawia dyżury, które będą odbywać się w pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca w godzinach od 16.00. - 18.00. Bezpłatne porady prawne będą odbywać się w każdą trzecią środę miesiąca. Zapisy pod numerem telefonu 32 47 54 055.