aktualności
PIKNIK RZEMIEŚLNICZY

Serdecznie zapraszamy wszystkich rzemieślników wraz z rodzinami na coroczny piknik rzemieślniczy, który odbędzie się 12 września o godzinie 16.00. w Restauracji "Wesołe koniki" Europark Żory. 

 

Zapisy do 9 września w biurze Cechu wraz z odpłatnością 40 zł/os.

Serdecznie zapraszamy

PIELGRZYMKA RZEMIOSŁA

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Pielgrzymkę Rzemiosła i Przedsiębiorczości do Sanktuarium Pasyjno - Maryjnego w Kalwarii  Zebrzydowskiej, która odbędzie się 5 września 2015 roku. Program pielgrzymki znany będzie w późniejszym terminie.

W sprawach związanych z pielgrzymką proszę kontaktować się z sekretariatem katowickiej Izby. Numer telegonu 32 259-62-61

SPRAWDŹ PARAGON

KONSULTACJE PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Szanowni Państwo, w wyniku wielu spotkań, rozmów i postulatów przedsiębiorców oraz przedstawicieli samorządu gospodarczego z Panią Minister Edukacji Narodowej Joanną Kluzik-Rostkowską powstał portal do oceny programów nauczania. Biorąc udział w konsultacjach mamy możliwość wspólnie przejrzeć podstawę programową kształcenia w zawodach. Podstawa opisuje efekty kształcenia, czyli konkretne umiejętności, które powinien zdobyć młody człowiek kształcący się w danym zawodzie. Obowiązujące obecnie podstawy programowe dla wszystkich zawodów zostały opracowane w 2012 r. Od ich publikacji upłynęły już trzy lata, w czasie których pojawiły się nowe technologie, wymagające nowych umiejętności. Zmieniły się też oczekiwania rynku pracy w stosunku do pracowników. Najlepiej je znają pracodawcy.

 

Konsultacje ruszyły od 1 lipca 2015 r. i potrwają do końca września.

 

Wobec czego zachęcamy do wypełnienia kwestionariusza dostępnego na stronie:  http://opinie.koweziu.edu.pl/

30-LECIE CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ŻORACH
SKWER RZEMIEŚLNIKÓW

Z okazji Jubileuszu 30-lecia Naszego Cechu powstał "Skwer Rzemieślników". Uroczyście został odsłonięty 20 czerwca 2015 roku. Skwer znajduje się obok Cechu, przy Bramie Górnej, na skrzyżowaniu ul. Górne Przedmieście, Ogrodowej i Moniuszki.

 

O tym wydarzeniu pisali:

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3909345,rzemieslnicy-w-zorach-maja-swoj-skwer-zdjecia,id,t.html

oraz

http://zory.naszemiasto.pl/artykul/skwer-rzemieslnikow-w-zorach-zostal-uroczyscie-odsloniety,3427081,artgal,t,id,tm.html

 

 

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH
Szanowni Państwo
Na prośbę Posła Marka Krząkały  przekazujemy informację o organizowanym w Rybniku spotkaniu informacyjnym  dot. możliwości pozyskania środków unijnych.
 

Spotkanie dotyczące pozyskania środków unijnych jest przeznaczone dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorców z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

 

Termin:13 lipiec br.

Czas trwania:10.00 – 13.00

Miejsce:Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej, ul. Rudzka 13 - budynek C

 

Przedstawiciele Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości dokonają prezentacji nt. możliwości pozyskania wsparcia dla przedsiębiorców z poddziałania 1.2.4. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

 

Ponadto, ze względu na zaplanowane w tym roku rozpoczęcie konkursów w ramach nowej perspektywy finansowej, tematyka spotkania obejmie również informacje ramowe o działaniach wdrażanych przez  Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Osie Priorytetowe I oraz III). Po spotkaniu uczestnicy będę mogli skonsultować omawiane zagadnienia w rozmowach indywidualnych.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 10 lipca br. pod numerem telefonu 32 423 69 16 (w godz. 10.00 – 16.00) lub na adres e-mail: biuro@krzakala.pl

UMOWY OD 1 WRZEŚNIA 2015 r.

Nowe umowy obowiązujące od 01.09.2015 r. obowiązkowo muszą być spisane w biurze Cechu do dnia 31.08. br. Przypominamy, że w dniu spisania umowy uczeń musi posiadać zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do zawodu i świadectwo ukończenia gimnazjum. Opłatę za spisanie umowy w wysokości 30 zł ponosi pracodawca.

EGZAMINY CZELADNICZE

Ze względu na ogrom prac związanych z przygotowaniem wniosków do egzaminów czeladniczych zwracamy się z prośbą o składanie dokumentów do dnia 30.06 br.

Wymagane załączniki przy składaniu dokumentów do egzaminu czeladniczego:

więcej>>
REFUNDACJA

Do 19 czerwca br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za miesiące: 03,04,05/2015 r. Należy złożyć: listy płac, DRA, przelewy /51/. Dodatkowo należy podać wysokość zapłaconej składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe za osobę odpowiedzialną za szkolenie /osobno za każdy miesiąc, którego dotyczy refundacja/.

WYNAGRODZENIE MŁODOCIANYCH

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.06.2015 r. do 31.08.2015 r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto:

 

I rok nauki 162,20 zł

II rok nauki 202,74 zł

III rok nauki 243,29 zł

Rybnickie Konfrontacje Cukiernicze

12 czerwca 2015 r.

Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego zaprasza wszystkich pasjonatów sztuki cukierniczej do wzięcia udziału w corocznym konkursie.
 
Rybnickie Konfrontacje Cukiernicze są imprezą plenerową odbywającą się w ramach DNI RYBNIKA 2015
 
12 czerwca 2015 r. o godz. 15.00, na rybnickim rynku spotykają się zespoły młodych cukierników by walczyć o tytuł tegorocznych Mistrzów oraz Statuetkę Prezydenta Miasta Rybnika
 
Szczegóły organizacyjne podane są na stronie www.mamz.pl
NOWY WZÓR SKIEROWANIA NA BADANIE LEKARSKIE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 kwietnia 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 457), które określa wzór skierowania na badania lekarskie oraz nowe wzory orzeczeń lekarskich wydawanych na podstawie art. 229 Kodeksu pracy.

 

Wzór skierowania na badanie lekarskie dostępny w zakładce "do pobrania"

więcej>>
SZKOLENIA BHP DLA UCZNI, PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

Prosimy o zapisywanie uczniów, którzy rozpoczną naukę zawodu od 01.09.2015 roku na wstępne szkolenie BHP. Szkolenie odbędzie się 18 sierpnia o godzinie 8.00. Cena szkolenia 40 zł. Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są w Biurze Cechu.

LAUREACI Z NASZEGO CECHU PODCZAS XXII GALI

17 kwietnia 2015 roku w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła się XXII Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Podczas tegorocznej Gali 3 Naszych Rzemieślników zostalo uhonorowanych.

 

Tytuł "RZEMIEŚLNIK ROKU" otrzymał Pan Lech Wietrzyk.


 

Odznaczenie Rzemieślnicze "SZABLA im. JANA KILIŃSKIEGO" otrzymał  Pan Paweł Kania.


 

Tytuł "FIMA Z JAKOŚCIĄ"  otrzymał Pan Zenon Hetman.

 

 

Wszystkim leuratom składamy gratulacje.

WAŻNE DLA SEKTRA SPOŻYWCZEGO NOWE PRZEPISY DOT. ETYKIETOWANIA

Informujemy, że z dniem 13.12.2014 roku dla przedsiębiorców sektora spożywczego obligatoryjnym stało się przestrzeganie zapisów, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Dnia 09.01.2015 wszedł w życie krajowy akt prawny, który m.in. precyzuje jakie informacje muszą być udostępnione konsumentowi finalnemu w miejscu sprzedaży środków spożywczych bez opakowania lub pakowanych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie lub pakowanych do bezzwłocznej sprzedaży, którym jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015 poz 29)

więcej>>
NOWA WYSOKOŚĆ SKŁADKI WYPADKOWEJ OD 01 KWIETNIA

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych od 1 kwietnia 2015 roku ma wynieść 1,80%, a nie jak obecnie 1,93%.


 

Rodzaj składki

Stopa procentowa składki

Okres obowiązywania

Składka wypadkowa

1,93%

od 1.04.2012

do 31.03.2015

 

Składka wypadkowa

1,80%

od 1.04.2015

 

 

W związku z powyższym przypominamy o konieczności zweryfikowania stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe na nowy okres składkowy rozpoczynający się od 01.04.2015 r.

REFUNDACJA

Do 20 marca br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za miesiącgrudzień 2015; styczeń i luty 2015 r.

więcej>>
STAWKI UCZNIOWSKIE MARZEC, KWIECIEŃ, MAJ 2015

Stawki uczniowskie obowiązujące od dnia 01.03.2015 do dnia 31.05.2015

 

I rok nauki 157,71 zł brutto

 

II rok nauki 197,13 zł brutto

 

III rok nauki 236,56 zł brutto

OFERTA DLA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach przedstawia Państwu ofertę dotyczącą możliwości skorzystania ze szkoleń podnoszących kwalifikacje dla branży motoryzacyjnej, finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Szkolenie zawiera bloki tematyczne:

  1. Aspekty prawa konsumenckiego wg nowych przepisów,

  2. Nowoczesne metody napraw nadwozi pojazdów samochodowych,

  3. Metody lakierowania lakierami wodnymi,

  4. Technologia naprawy pojazdów samochodowych a klasyfikacja uszkodzeń przez zakłady ubezpieczeń – bezpieczeństwo napraw,

  5. Nowoczesne metody diagnostyki silnika i innych podzespołów samochodu,

  6. Części alternatywne (zamienniki), a gwarancja naprawy,

  7. Ekologia, bezpieczeństwo w zakładzie pracy,

  8. Klimatyzacja samochodowa – budowa, naprawa, serwis.

Szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansuje Powiatowy Urząd Pracy (PUP) odpowiedni dla siedziby prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa np. firma zarejestrowana w Chorzowie (wpis do ewidencji) składa wniosek w PUP Chorzów.

 

Warunki, które trzeba spełnić, aby skorzystać ze szkoleń finansowanych z KFS:

- wiek: ukończone 45 lat i więcej,

- właściciel firmy, osoby pracujące z województwa śląskiego zatrudnione na podstawie umowy o pracę,

- w przypadku gdy z dofinansowania chce skorzystać pracodawca, musi on zatrudniać co najmniej 1 pracownika na umowę o pracę,

więcej>>
E-DEKLARACJE

Od stycznia 2015 roku każdy płatnik mający obowiązek sporządzenia informacji PIT-11 lub rocznego obliczenia podatku PIT-40 dla więcej niż 5 podatników ( pracowników), jest zobowiązany do wysyłania formularzy deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 28 lutego 2015 r.

 

Obowiązek ten dotyczy również druków PIT-4R i PIT-8AR oraz CIT-8.

 

Natomiast firmy rozliczające do 5 pracowników mogę skorzystać z formy papierowej, ale termin złożenia deklaracji to 31 stycznia 2015 r.

KASY FISKALNE

W 2015 roku został zachowany dotychczasowy obrót nie powodujący obowiązku stosowania kasy fiskalnej w wysokości 20 000,00 zł.

 

Natomiast rozszerzono zakres usług powodujących konieczność instalacji kasy bez względu na obrót.

 

I tak, firmy które do dnia 31.12.2014 roku nie przekroczyły przychodu na rzecz osób nie prowadzących działalności gospodarczej w wysokości 20 000,00 zł a świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów ( w tym naprawy opon, ich zakładania i bieżnikowania) lub wykonują usługi fryzjerskie, kosmetyczne lub kosmetologiczne, są zobowiązane do zainstalowania kasy fiskalnej od dnia 1 marca 2015r.

PRACODAWCO OPODATKUJ DOFINANSOWANIE

Przypominamy o konieczności opodatkowania otrzymanego z Urzędu Miasta bądź Gminy dofinansowania kosztów kształcenia uczniów.

ZMIANA GODZIN URZĘDOWANIA KASY

Od 1 stycznia 2014 Kasa będzię czynna:

 

Poniedziałek   7.30 - 15.00

Wtorek          7.30 - 11.30

Środa            7.30 - 11.30

Czwartek       7.30 - 11.30

Piątek            nieczynna 

 

Wszelkie opłaty prosimy dokonywać w/w godzinach 

"STAWIAM NA RODZINNE RZEMIOSŁO - Wymiana doświadczeń we Włoszech"

W związku z realizacją przez Nasz Cech projektu: "STAWIAM NA RODZINNE RZEMIOSŁO - Wymiana doświadczeń we Włoszech" zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi informacjami na temat projektu:

 

http://www.cech.dlawas.pl/leonardo.html

oraz

http://www.cech.dlawas.pl/galeria,STAWIAM-NA-RODZINNE-RZEMIOSLO,0,17.html

GIMNAZJALISTO ZDOBĄDŹ ZAWÓD

Cech Rzemiosł Różnych w Żorach oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Żorach zapraszają absolwentów gimnazjów do nauki  we wszystkich  zawodach rzemieślniczych.  Zdobyty zawód potwierdzony tytułem czeladnika ułatwi Ci znalezienie pracy zarówno w kraju jak i za granicą. 

więcej>>
BIURO POSELSKIE

Informujemy, że od dnia 09.01. br w Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach Poseł Krzysztof Gadowski wznawia dyżury, które będą odbywać się w pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca w godzinach od 16.00. - 18.00. Bezpłatne porady prawne będą odbywać się w każdą trzecią środę miesiąca. Zapisy pod numerem telefonu 32 47 54 055.

OŚRODKI WYPOCZYNKOWE ZRP

Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza rzemieślników oraz pracowników organizacji rzemiosła do korzystania z ośrodków wypoczynkowych ZRP w Gdańsku, Międzywodziu, Zakopanem i Iwoniczu.

więcej>>
ŚLĄSKIE PARTNERSTWO GOSPODARCZE

Śląskie Partnerstwo Gospodarczego zostało zawiązane pomiędzy organizacjami gospodarczymi zrzeszającymi przedsiębiorców i rzemieślników z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego dla realizacji wspólnych przedsięwzięć, wydarzeń oraz projektów, w tym tych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, ukierunkowanych na rozwój regionu i miejscowych podmiotów gospodarczych.

więcej>>
DYŻUR BHP

W Biurze Cechu w każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 11.00 można skorzystać z bezpłatnych porad z zakresu BHP i Prawa Pracy. Pomocy udziela p. Ewa Pitera. Można też w biurze Cechu składać deklaracje współpracy z w/w instytucją. Może to być nadzór nad firmą (wtedy w czasie kontroli PIP przedstawiciel biura reprezentuje pracodawcę) a może to być jednorazowa usługa, dotycząca konkretnego zagadnienia.