aktualności
PLEBISCYT AMBASADOR MARKI ŚLĄSKIE

Szanowni Państwo, 

Z przyjemnością informujemy, że Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach bierze udział w Plebiscycie Ambasador Marki Śląskie, organizowanym przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach, Dziennik Zachodni i Polskie Radio Katowice!

Tytuł Ambasadora Marki Śląskie jest wyróżnieniem potwierdzającym jakość, solidność ludzi, firm i instytucji związanych z katowicką Izbą Rzemieślniczą. Pokazuje zmiany dokonujące się w województwie, podkreśla to, co o Śląsku powinna wiedzieć Polska, Europa i świat. Zapraszamy do oddania głosu w plebiscycie na Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach!

Głosować można na 3 sposoby:

- wysyłając SMS o treści: AMBMSL.25 na numer 72355 (koszt 2,46 zł z VAT);

- logując się przez Facebooka, należy potwierdzić aplikację Dziennik Zachodni i powiązać konto, aby móc oddać głosy w plebiscycie za pomocą Facebooka;

- głosowanie tradycyjne, na stronie plebiscytu. Szczegóły dostępny są na stronie: http://www.dziennikzachodni.pl/plebiscyt/karta/izba-rzemieslnicza-oraz-malej-i-sredniej-przedsiebiorczosci-w-katowicach,35297,1590567,t,id,kid.html

Zapraszamy do wspólnej zabawy i zachęcamy do głosowania na Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w plebiscycie Ambasador Marki Śląskie!

EGZAMINY CZELADNICZE

Ze względu na ogrom prac związanych z przygotowaniem wniosków do egzaminów czeladniczych zwracamy się z prośbą o składanie dokumentów do dnia 30.06 br.

Wymagane załączniki przy składaniu dokumentów do egzaminu czeladniczego: - wniosek (można pobrać ze strony www.cech@dlawas.pl lub w biurze cechu) 

- zaświadczenie o odbytej praktyce (można pobrać ze strony www.cech@dlawas.pl lub biurze cechu)

- 1 fotografia (czytelnie podpisana)

- kopia świadectwa ukończenia szkoły zawodowej, a w przypadku uczęszczania na kursy zawodowe zaświadczenia ze wszystkich stopni + kopia świadectwa ukończenia gimnazjum

- kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego a w przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy.

- opłata 642 zł (dla osób zrzeszonych w Cechu) opłata 700 zł (dla osób nie zrzeszonych w Cechu)

Informujemy, iż 26 września o godz. 9:00. w naszym Cechu odbędzie się egzamin czeladniczy teoretyczny dla mechaników pojazdów samochodowych.

Z kolei 8 września o godz. 09:00. odbędzie się egzamin czeladniczy teoretyczny i praktyczny dla fryzjerów.

REFUNDACJA

Do 20 czerwca br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za miesiące: 03,04,05/2016 r. Należy złożyć: listy płac, DRA, przelewy /51/. Dodatkowo należy podać wysokość zapłaconej składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe za osobę odpowiedzialną za szkolenie /osobno za każdy miesiąc, którego dotyczy refundacja/.

więcej>>
STAWKI UCZNIOWSKIE

Uprzejmie informujemy, iż od 01.06.2016 r. do 31.08.2016 r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto:

I klasa       -  167,27 zł

II klasa      -  209,07 zł

III klasa     -  250,89 zł.

SKŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących  od 01.01.02016 r. wynosi 2 433,00.

Składki od tej podstawy wynoszą odpowiednio:

Emerytalne: 474,92

Rentowe: 194,64

Chorobowe: 59,61

Wypadkowe: wg.stopy procentowej ustalonej dla danego zakładu

Fundusz Pracy: 59,61

 

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego w 2016 r. wynosi 3 210,60.

Składka 9% wynosi: 288,95, natomiast 7,75% wynosi: 248,82.

WYNAGRODZENIE MINIMALNE

W 2016 roku obowiązuje wynagrodzenie minimalne w wysokości 1 850,00 zł brutto dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

KASY FISKALNE

W 2016 roku został zachowany dotychczasowy obrót nie powodujący obowiązku stosowania kasy fiskalnej w wysokości 20 000,00 zł oraz limit zwolnienia podmiotowego VAT w kwocie

150 000 zł

NOWE STAWKI OPŁAT ZA EGZAMINY

W związku ze zmianą ustawy o rzemiośle ulegają zmianie opłaty za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające. Nowe opłaty obowiązują od 1 lutego br.

Stawki opłat za egzaminy są następujące:

 

- egzamin mistrzowski - 1284 zł

- egzamin czeladniczy - 642 zł

- egzamin sprawdzający - 214 zł

 

Za egzamin poprawkowy ustalono opłaty w wysokości 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego

ZAWÓD KUCHARZ - ZAWODEM CZELADNICZYM

Informujemy, iż 4 listopada br. została ogłoszona ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle (Dz.U. 1782). Jedną ze zmian jest wprowadzenie zawodu kucharz do zawodów rzemieślniczych. Oznacza to, iż pracownicy młodociani nie będą zdawać egzaminów zawodowych w szkole tylko egzaminy czeladnicze w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach.

SPRAWDŹ PARAGON

30-LECIE CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ŻORACH
SKWER RZEMIEŚLNIKÓW

Z okazji Jubileuszu 30-lecia Naszego Cechu powstał "Skwer Rzemieślników". Uroczyście został odsłonięty 20 czerwca 2015 roku. Skwer znajduje się obok Cechu, przy Bramie Górnej, na skrzyżowaniu ul. Górne Przedmieście, Ogrodowej i Moniuszki.

 

O tym wydarzeniu pisali:

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3909345,rzemieslnicy-w-zorach-maja-swoj-skwer-zdjecia,id,t.html

oraz

http://zory.naszemiasto.pl/artykul/skwer-rzemieslnikow-w-zorach-zostal-uroczyscie-odsloniety,3427081,artgal,t,id,tm.html

 

 

NOWY WZÓR SKIEROWANIA NA BADANIE LEKARSKIE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 kwietnia 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 457), które określa wzór skierowania na badania lekarskie oraz nowe wzory orzeczeń lekarskich wydawanych na podstawie art. 229 Kodeksu pracy.

 

Wzór skierowania na badanie lekarskie dostępny w zakładce "do pobrania"

więcej>>
LAUREACI Z NASZEGO CECHU PODCZAS XXII GALI

17 kwietnia 2015 roku w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła się XXII Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Podczas tegorocznej Gali 3 Naszych Rzemieślników zostalo uhonorowanych.

 

Tytuł "RZEMIEŚLNIK ROKU" otrzymał Pan Lech Wietrzyk.


 

Odznaczenie Rzemieślnicze "SZABLA im. JANA KILIŃSKIEGO" otrzymał  Pan Paweł Kania.


 

Tytuł "FIMA Z JAKOŚCIĄ"  otrzymał Pan Zenon Hetman.

 

 

Wszystkim leuratom składamy gratulacje.

WAŻNE DLA SEKTRA SPOŻYWCZEGO NOWE PRZEPISY DOT. ETYKIETOWANIA

Informujemy, że z dniem 13.12.2014 roku dla przedsiębiorców sektora spożywczego obligatoryjnym stało się przestrzeganie zapisów, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Dnia 09.01.2015 wszedł w życie krajowy akt prawny, który m.in. precyzuje jakie informacje muszą być udostępnione konsumentowi finalnemu w miejscu sprzedaży środków spożywczych bez opakowania lub pakowanych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie lub pakowanych do bezzwłocznej sprzedaży, którym jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015 poz 29)

więcej>>
"STAWIAM NA RODZINNE RZEMIOSŁO - Wymiana doświadczeń we Włoszech"

W związku z realizacją przez Nasz Cech projektu: "STAWIAM NA RODZINNE RZEMIOSŁO - Wymiana doświadczeń we Włoszech" zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi informacjami na temat projektu:

 

http://www.cech.dlawas.pl/leonardo.html

oraz

http://www.cech.dlawas.pl/galeria,STAWIAM-NA-RODZINNE-RZEMIOSLO,0,17.html

GIMNAZJALISTO ZDOBĄDŹ ZAWÓD

Cech Rzemiosł Różnych w Żorach oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Żorach zapraszają absolwentów gimnazjów do nauki  we wszystkich  zawodach rzemieślniczych.  Zdobyty zawód potwierdzony tytułem czeladnika ułatwi Ci znalezienie pracy zarówno w kraju jak i za granicą. 

więcej>>