aktualności
SZKOLENIE - URZĄD SKARBOWY

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 21 października 2014 roku o godz. 11.00. w sali konferencyjnej Cechu. Przeprowadzą je pracownicy Urzędu Skarbowego w Żorach a tematem przewodnim będą zmiany w przepisach dotyczących kas fiskalnych oraz podatek od towarów i usług VAT.

Bardzo prosimy o przygotowanie konkretnych pytań i zagadnień, na które chcieliby Państwo otrzymać odpowiedzi i dostarczyć je do biura Cechu do dnia 10 października br.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Izba Rzemieślnicza oraz MSP w Katowicach zamierza przeszkolić osoby chcące uzyskać uprawnienia czeladnicze i mistrzowskie w zawodach rzemieślniczych korzystając z nowego instrumentu, który został określony w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dzięki nowelizacji ustawy został utworzony Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który umożliwi uzyskanie lub zmianę kwalifikacji pracowników.

 

Izba Rzemieślnicza zamierza przeszkolić osoby w oparciu o ten instrument, organizując szkolenia i egzaminy czeladnicze oraz mistrzowskie dla kandydatów w wieku powyżej 45 lat, co jest warunkiem zastosowania ustawy.

Zgodnie z przepisami istnieje możliwość całkowitego pokrycia kosztów szkolenia jak i egzaminu dla mikroprzedsiębiorstw, oraz uzyskanie dofinansowania w wysokości 80% w przypadku większych przedsiębiorstw.

Poza warunkiem wieku osoby zgłoszonej istnieje konieczność złożenia w powiatowym urzędzie pracy przez pracodawcę formularza wniosku i oświadczenia o pomocy de minimis.

 

PUP w Żorach wnioski przyjmuje do 30 września 2014 roku.

 

Więcej informacji:

http://www.pup.zory.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/fundusz_szkoleniowy.html

KONCERT CHARYTATYWNY W CHORZOWIE

STAWKI UCZNIOWSKIE WRZESIEŃ - LISTOPAD 2014

Stawki uczniowskie obowiązujące od dnia 01.09.2014 do dnia 30.11.2014

 

I klasa 149,60 brutto

 

II klasa 187,00 brutto

 

III klasa 224,40 brutto

EGZAMINY CZELADNICZE

Informujemy, iż 22 września o godz. 09.00. naszym Cechu odbędzie się egzamin czeladniczy teoretyczny i praktyczny dla fryzjerów. Z kolei 25 września o godz. 9.00. br. zostanie przeprowadzony egzamin czeladniczy teoretyczny dla mechaników pojazdów samochodowych

SZKOLENIE BHP

W biurze Cechu przyjmowane są zapisy na szkolenie wstępne i okresowe dla pracowników. Koszt szkolenia: wstępne 40 zł, okresowe 80 zł. Szkolenie wstępne odbędzie się 9 września 2014 roku (wtorek) o godzinie 8.00, natomiast okresowe o 9.30.

WODY TERMALNE

Informujemy, iż jak co roku będzie organizowany w miesiącu listopadzie wyjazd na wody termalne. Na dzień dzisiejszy nie ma ustalonego terminu wyjazdu, natomiast osoby zainteresowane wyjazdem mogą zapisywać się w biurze Cechu wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 100 zł. Szczegóły wyjazdu będą udostępnione w późniejszym terminie.

UMOWY NIE ZAREJESTROWANE W CECHU

Przypominamy, że aby otrzymać refundację z OHP należy do dnia 30 września br. złożyć w biurze Cechu wszystkie nowe umowy o naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, które nie zostały sporządzone w Cechu.

Osoby, które tego nie zrobią, nie otrzymają refundacji do końca trwania nauki.

WAŻNE - ZMIANA W PRZEPISACH O REFUNDACJI

Poniższe przepisy obowiązują tylko te umowy o pracę, które zostały spisane po 1 lipca br.

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 204, poz.865), które ustala nowe zasady i jest dostosowane do delegacji ustawowej tj. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

więcej>>
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ

W związku ze zmianami w przepisach o refundację, pracodawcy, którzy zawarli umowę o naukę zawodu lub przyuczenie z pracownikiem młodocianym po 1 lipca br. obowiązkowo do 30 września powinni się zgłosić w celu podpisania wniosku o zawarcie umowy o refundację oraz dostarczyć do biura Cechu:

- wszystkie decyzje o otrzymanej pomocy de minimis, które Państwo otrzymali w ciągu ostatnich 3 lat, tj.: 2012,2013,2014

- pieczątkę zakładu pracy.

więcej>>
REFUNDACJA

Do 19 września br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za miesiąc 06,07,08/2014 r.

więcej>>
ZAPROSZENIE PWiK

KURS FALE I PIERŚCIENIE W KATOWICACH

Uprzejmie informujemy, że Izba Rzemieślnicza oraz MiŚP w Katowicach  organizuje kolejną edycję kursu z zakresu fal i pierścieni, proponowane terminy zajęć to 03 i 10 wrzesień 2014 roku o godz. 11.30.

Kurs obejmuje 4 godziny (przewiduje się 2 spotkania od godz. 11.30 do 13.30). Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zgłoszenia  na adres:  bozena.tarapacz@ir.katowice.pl   lub telefonicznie pod numerem: 32/259-62-61 wew. 222.

Z A P R A S Z A M Y !!!!!!!!!!

USTAWA O CENACH - WAŻNE INFORMACJE DLA CUKIERNIKÓW I PIEKARZY

25 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług („ustawa o cenach”).


Ustawa:
- znosi obowiązek metkowania każdego wyrobu,

- reguluje zasady sprzedaży w razie rozbieżności lub wątpliwości co do ceny,

- wprowadza obowiązek informowania o przyczynie obniżki ceny,

- znacząco podwyższa kary za nieprawidłowości w zakresie informowania o cenach.

 

Ciąg dalszy artykułu w poniższym linku:

http://www.cech.dlawas.pl/download/53ec975e6870b.pdf

BIEG RZEMIEŚLNIKA - ZAPROSZENIE

Zarząd Śląskiego Cechu Rzeźników i Wędliniarzy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w „Biegu Rzemieślnika”, organizowanego przez:

Śląski Cech Rzeźników i Wędliniarzy w Katowicach,

Cech Rzemiosła Różnych w Rudzie Śląskiej

oraz Izbę Rzemieślniczą w Katowicach.

więcej>>
Nasz Rzemieślnik zaangażowany w prace remontowe w CUD w Chorzowie

Poniżej zamieszczamy treść listu Prezesa Fundacji CUD Pani Iwony Nawrot oraz zdjęcia opatrzone komentarzem z etapów prac remontu łazienek w nowopowstającym Centrum Uskrzydlania Dzieciaków przy ul. Gwareckiej 4/2 w Chorzowie.

W pracach remontowych jest zaangażowany nasz rzemieślnik Pan Radosław Saramak.

 

https://picasaweb.google.com/101101714943040891600/ZdjeciaZRemontuAzienekWFundacjiCUD?authkey=Gv1sRgCO7Z0rjn19SmRA&feat=email

więcej>>
EGZAMINY CZELADNICZE

Ze względu na ogrom prac związanych z przygotowaniem wniosków do egzaminów czeladniczych zwracamy się z prośbą o składanie dokumentów do dnia 30.06 br.

Wymagane załączniki przy składaniu dokumentów do egzaminu czeladniczego:

 

  • wniosek (dostępny w zakładce do pobrania lub w biurze Cechu)

  • zaświadczenie o odbytej praktyce (dostępne w zakładce do pobrania lub w biurze Cechu)

  • 1 fotografia (czytelnie podpisana)

  • kopia świadectwa ukończenia szkoły zawodowej, a w przypadku uczęszczania na kursy zawodowe zaświadczenia ze wszystkich stopni + kopia świadectwa ukończenia gimnazjum

  • kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego a w przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy.

  • opłata 400 zł (dla osób zrzeszonych w Cechu)

  • opłata 470 zł (dla osób nie zrzeszonych w Cechu)

 

 

Informujemy, iż 25 września o godz. 9.00. br. w naszym Cechu odbędzie się egzamin czeladniczy teoretyczny dla mechaników pojazdów samochodowych.

 

Z kolei 22 września o godz. 09.00. odbędzie się egzamin czeladniczy teoretyczny i praktyczny dla fryzjerów.

NASZ RZEMIEŚLNIK WYRÓŻNIONY STATUETKĄ

Podczas XXI Wielkiej Gali organizowanej przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, która odbyła się 10 maja 2014 w Akademii Muzycznej w Katowicach Dom Przyjeć RO-JO otrzymał tytuł i statuetkę "Firma z Jakością". Jest to największa uroczystość organizowana przez Izbę podczas, której zostały wręcznone statuetki najlepszym przedsiębiorcom w regionie. Prezez Izby Rzemieślniczej prof. Jan Klimek podkreśla, że Firma z Jakością jest gwarantem solidności.

Serdecznie gratulujemy Panu Robertwi Kuś.

 

ZMIANA GODZIN URZĘDOWANIA KASY

Od 1 stycznia 2014 Kasa będzię czynna:

 

Poniedziałek   7.30 - 15.00

Wtorek          7.30 - 11.30

Środa            7.30 - 11.30

Czwartek       7.30 - 11.30

Piątek            nieczynna 

 

Wszelkie opłaty prosimy dokonywać w/w godzinach 

PRACODAWCO OPODATKUJ DOFINANSOWANIE

Przypominamy o konieczności opodatkowania otrzymanego z Urzędu Miasta bądź Gminy dofinansowania kosztów kształcenia uczniów.

"STAWIAM NA RODZINNE RZEMIOSŁO - Wymiana doświadczeń we Włoszech"

W związku z realizacją przez Nasz Cech projektu: "STAWIAM NA RODZINNE RZEMIOSŁO - Wymiana doświadczeń we Włoszech" zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi informacjami na temat projektu:

 

http://www.cech.dlawas.pl/leonardo.html

oraz

http://www.cech.dlawas.pl/galeria,STAWIAM-NA-RODZINNE-RZEMIOSLO,0,17.html

GIMNAZJALISTO ZDOBĄDŹ ZAWÓD

Cech Rzemiosł Różnych w Żorach oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Żorach zapraszają absolwentów gimnazjów do nauki  we wszystkich  zawodach rzemieślniczych.  Zdobyty zawód potwierdzony tytułem czeladnika ułatwi Ci znalezienie pracy zarówno w kraju jak i za granicą. 

więcej>>
BIURO POSELSKIE

Informujemy, że od dnia 09.01. br w Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach Poseł Krzysztof Gadowski wznawia dyżury, które będą odbywać się w pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca w godzinach od 16.00. - 18.00. Bezpłatne porady prawne będą odbywać się w każdą trzecią środę miesiąca. Zapisy pod numerem telefonu 32 47 54 055.

OŚRODKI WYPOCZYNKOWE ZRP

Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza rzemieślników oraz pracowników organizacji rzemiosła do korzystania z ośrodków wypoczynkowych ZRP w Gdańsku, Międzywodziu, Zakopanem i Iwoniczu.

więcej>>
ŚLĄSKIE PARTNERSTWO GOSPODARCZE

Śląskie Partnerstwo Gospodarczego zostało zawiązane pomiędzy organizacjami gospodarczymi zrzeszającymi przedsiębiorców i rzemieślników z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego dla realizacji wspólnych przedsięwzięć, wydarzeń oraz projektów, w tym tych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, ukierunkowanych na rozwój regionu i miejscowych podmiotów gospodarczych.

więcej>>
DYŻUR BHP

W Biurze Cechu w każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 11.00 można skorzystać z bezpłatnych porad z zakresu BHP i Prawa Pracy. Pomocy udziela p. Ewa Pitera. Można też w biurze Cechu składać deklaracje współpracy z w/w instytucją. Może to być nadzór nad firmą (wtedy w czasie kontroli PIP przedstawiciel biura reprezentuje pracodawcę) a może to być jednorazowa usługa, dotycząca konkretnego zagadnienia.